imgمحققان دانشگاه MIT در حال طراحی مجدد بتون، پرکاربردترین مصالح ساختمانی سراسر دنیا، هستند. آن ها در حال تحقیق روی ساختار و ویژگی های مواد طبیعی مانند استخوان ها، صدف و اسفنج های ساکن اعماق دریا هستند، تا در آینده ای نزدیک، آن مواد بیولوژیکی را جایگزین ماده چسبنده بتون فعلی کنند. بنا به گفته این محققان، این مواد بیولوژیکی به طور شگفت انگیزی، محکم و بادوام هستند. آن ها تصمیم گرفتند بتونی با ویژگی های ساختاری جدید تولید کنند و معتقدند، این مواد دربرگیرنده میکروارگانیسم هایی هستند که چنین خواص بی نظیری را در آن ها موجب می شوند. محققان می خواهند با استفاده از این میکروارگانیسم ها، بلوک های بتونی قوی برای استفاده در ساختمان سازی تولید کنند. این گروه تحقیقاتی معتقد است که این بتون جدید نسبت به بتون پورت لند، گزینه ای بسیار قوی و بادوام تری است. در ضمن تولید بتون پورت لند، انرژی بسیار زیادی در کارخانه نیاز دارد اما این مواد بیولوژیکی به دلیل اینکه حاضر و در دسترس هستند، در مصرف انرژی صرفه جویی بسیاری می شود. همچنین تولید بتون با موادی که همه جای طبیعت یافت می شود، آسان تر است و به راحتی می توانیم به بتونی دست پیدا کنیم که باکیفیت و دوام بیشتری باشد. با این بتون می توان جاده ها و سازه های محکم و بادوامی داشت و از اثر کربن و انرژی کاست و حتی هنگام تولید این بتون می توان دی اکسید کربن را جدا کرد. بتون های امروزه با استفاده از سنگریزه خردشده و استفاده از ماده چسبنده سیمانی درست می شوند. قدرت و دوامشان نیز تا حدی بسته به ساختار درونی و شکل منافذ آن است. هرقدر تعداد منافذ بتون بیشتر باشد، در برابر ترک آسیب پذیرتر می شود. محققان با استفاده از میکروارگانیسم های موجود در مواد بیولوژیکی قصد دارند بتون را به گونه ای بسازند که روی ترتیب قرار گرفتن ذرات میکروسکوپی سیمان نیز کنترل داشته و از منافذ آن بکاهد.